Uwaga! Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji o polityce plików cookie można znaleźć tutaj
Polityka prywatności
Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników podczas korzystania z naszego serwisu internetowego oraz wykorzystywania plików cookies (tj. ich przechowywania na urządzeniu użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu). Obowiązuje ona wszystkie osoby odwiedzające serwis.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach Polityki.
Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest TLG Travel Group LLC z siedzibą w 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA. Dane osobowe Konsumentów przetwarzane są w celach realizacji zamówienia, w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora, tj. marketingu bezpośrednim produktów lub usług. Konsumentowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania zaprzestania dalszego przetwarzania w celach marketingowych.
Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Konsument wyraża zgodę na wysyłanie, na podany przez siebie adres e-mail, treści o charakterze informacyjnym oraz o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego kontrahentów.
Podanie przez Konsumenta danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do doręczenia przesyłki z zamówionym towarem.
Pliki cookies i ich wykorzystywanie na serwisie
Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Mogą one obejmować dane o takich czynnościach jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie zawartości stron.
Nasz serwis wykorzystuje podstawowe pliki cookies mające na celu spersonalizowanie oraz ułatwienie korzystania z witryny jej użytkownikom, np. zapisując informacje na temat sesji, logowania użytkownika, ustawionych przez niego preferencji czy języka strony.
Na naszym serwisie korzystamy także z ciasteczek instalowanych przez Google Analytics, które umożliwiają nam lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników. Korzystamy z zestawu plików cookie (takich jak ,,__utma" czy ,,_utmz"), które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie danych na temat trendów bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.
Wszystkie pliki cookies na naszym serwisie są wykorzystywane za zgodą użytkownika.
Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki z jakiej korzysta przeglądając nasz serwis. W ten sam sposób może tej zgody odmówić. Ustawienia te mogą być w każdej chwili zmienione blokując używanie plików cookies oraz usunięcie wcześniej już zainstalowanych plików. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania.
.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu. cprvc programme-touristique.eu
Europejski
Program Rozwoju
Turystyki Indywidualnej

Logowanie do serwisu

Kod przydziału/certyfikatu:
  Loguj  
Co to jest kod przydziału?
Co to jest kod przydziału?
Kod przydziału to kod, który otrzymałeś od EPRTI w wiadomości e-mail. Ten kod służy do wygenerowania certyfikatu na bezpłatne zakwaterowanie. Przydział jest ważny terminowo, o czym Użytkownik jest informowany w tej samej wiadomości e-mail. Przydział nie potwierdzony w terminie wygasa.
Do czego służy kod przydziału?
Posługuj się kodem przydziału podczas logowania tylko wtedy, gdy nie masz jeszcze kodu certyfikatu. Kod przydziału służy do wygenerowania i zamówienia certyfikatu, który gwarantuje bezpłatne zakwaterowanie. Bez potwierdzenia przydziału i uzyskania certyfikatu nie będziesz mógł zrealizować bezpłatnego zakwaterowania.
Zapoznaj się z Regulaminem Europejskiego Programu Rozwoju Turystyki Indywidualnej
Regulamin Europejskiego Programu Rozwoju Turystyki Indywidualnej
Par. 1. Warunki uczestnictwa w Europejskim Programie Rozwoju Turystyki Indywidualnej

1. Celem Europejskiego Programu Rozwoju Turystyki Indywidualnej (EPRTI) jest wspieranie rozwoju branży turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich jednostek zakwaterowania, czyli pensjonatów i mniejszych hoteli w całej Europie, przez stymulację indywidualnego wypoczynku.

2. Europejski Program Rozwoju Turystyki Indywidualnej organizuje cykliczne Edycje, których zadaniem jest rozdysponowanie między Uczestnikami Programu Certyfikatów na bezpłatne zakwaterowanie w hotelach i innych obiektach turystycznych, zamieszczonych w Katalogu Hoteli, na zasadach określonych tym Regulaminem.

3. Warunkiem uczestnictwa w Edycji EPRTI jest:
a) akceptacja tego Regulaminu,
b) posiadanie ważnego Przydziału na zakwaterowanie,
c) zarejestrowanie Kodu Przydziału na stronach internetowych EPRTI,
d) wypełnienie ankiety na stronach internetowych EPRTI,
e) podanie poprawnego adresu dostarczenia Certyfikatu na bezpłatne zakwaterowanie.

4. W Edycjach EPRTI mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

Par. 2. Zasady przyznawania Przydziałów na zakwaterowanie

1. Osoby, które dostają zaproszenie do wzięcia udziału w Europejskim Programie Rozwoju Turystyki Indywidualnej, otrzymują Przydziały na zakwaterowanie (Przydziały) wraz z Kodami Przydziału i informacją o terminie ważności Przydziału.

2. Kod Przydziału służy do identyfikacji Uczestnika Programu w systemie informatycznym EPRTI, potwierdza jego prawo do uczestnictwa w Programie i umożliwia pozyskanie Certyfikatu.

3. Kod Przydziału jest ważny terminowo i składa się z dużych liter, cyfr i znaku myślnika (-) oddzielającego człony Kodu.

4. Uczestnik Programu jest zobowiązany do zarejestrowania Kodu Przydziału przed upływem terminu jego ważności na stronie internetowej Europejskiego Programu Rozwoju Turystyki Indywidualnej. Zarejestrowanie Kodu Przydziału jest równoznaczne z zalogowaniem się Uczestnika Programu do systemu informatycznego EPRTI.

5. Po upływie daty ważności Przydziału, w przypadku niespełnienia warunków opisanych w Par. 1., następuje automatyczne anulowanie Przydziału na zakwaterowanie, a Przydział może zostać przyznany kolejnemu Uczestnikowi Programu.

6. Uzyskanie Przydziału przez osoby nie objęte Programem lub odnowienie wygasłego Przydziału na zakwaterowanie przez Uczestnika Programu, który Przydziału nie wykorzystał, jest możliwe odpłatnie, pod warunkiem, że są jeszcze wolne Przydziały w Puli bieżącej Edycji EPRTI.

Par. 3. Zasady dystrybucji Certyfikatów na bezpłatne zakwaterowanie

1. Po dokonaniu rejestracji Kodu Przydziału Uczestnik Programu informowany jest o dostępności Certyfikatów na bezpłatne zakwaterowanie z Puli Certyfikatów przeznaczonych do rozdysponowania pomiędzy Uczestnikami Programu. Jeżeli w Puli Certyfikatów pozostają wolne Certyfikaty, Uczestnik Programu otrzymuje gwarancję rezerwacji Certyfikatu na bezpłatne zakwaterowanie.

2. Rezerwacja Certyfikatu oznacza, że w ciągu 15 minut od zalogowania się do systemu informatycznego EPRTI Certyfikat nie zostanie przyznany innej osobie rejestrującej w danym czasie Kod Przydziału. Oznacza to gwarancję otrzymania Certyfikatu na bezpłatne zakwaterowanie po spełnieniu warunków opisanych w Par. 1. i pozostałych warunków opisanych w tym Regulaminie.

3. Po poprawnym wypełnieniu formularza adresowego na stronie internetowej EPRTI, niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni od daty jego wypełnienia, zostanie wygenerowany indywidualny Certyfikat na bezpłatne zakwaterowanie i przesłany do Uczestnika Programu.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w formularzu adresowym. W razie podania danych innej osoby, Uczestnik jest zobowiązany zrekompensować Organizatorowi Programu koszty, jakie Organizator poniósł w związku z wygenerowaniem Certyfikatu i przesłaniem go innej osobie oraz w związku z roszczeniami, z jakimi ta osoba wystąpiła względem Organizatora.

5. Europejski Program Rozwoju Turystyki Indywidualnej zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru dostawcy Certyfikatów na bezpłatne zakwaterowanie – dokumentów uprawniających posiadaczy do nie płacenia za noclegi w wybranej grupie hoteli i innych obiektów turystycznych. W bieżącej Edycji EPRTI Certyfikatami na bezpłatne zakwaterowanie są czeki hotelowe Eurorest.

Par. 4. Zasady wypełniania i realizacji czeków hotelowych Eurorest w hotelach
Czek hotelowy Eurorest

1. Czek hotelowy Eurorest jest dokumentem imiennym, uprawniającym maksymalnie dwie osoby do skorzystania z darmowych noclegów lub ulgowego pobytu z wyżywieniem w Obiektach zamieszczonych w Katalogu Hoteli.

2. Maksymalna liczba bezpłatnych noclegów lub dni ulgowego pobytu z wyżywieniem, do których upoważnia czek hotelowy Eurorest, wymieniona jest na blankiecie czeku w polu "Liczba noclegów".

3. Czeki hotelowe Eurorest można łączyć i tym samym przedłużać pobyt.

4. Czek hotelowy Eurorest jest ważny od momentu wystawienia do daty zapisanej na czeku w polu „Data ważności”, która nie może zostać przedłużona. Pobyt w Obiekcie powinien zakończyć się najpóźniej ostatniego dnia daty ważności czeku hotelowego.

5. Posiadacz czeku hotelowego Eurorest, zwany dalej Konsumentem, może wykorzystać czek hotelowy tylko jeden raz i tylko w jednym, samodzielnie wybranym Obiekcie. Obiekt zobowiązany jest do zatrzymania czeku hotelowego w momencie przybycia Konsumenta.

6. Czek hotelowy Eurorest jest opatrzony stanowiącym zabezpieczenie metalicznym ornamentem i zawiera komputerowo wypełnione pola: Nr czeku, Data ważności, Liczba noclegów. Konsument wypełnia samodzielnie, długopisem, drukowanymi literami pola: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania. Zobowiązany jest także do podpisania czeku w polu „Podpis posiadacza czeku”.

7. Czek hotelowy Eurorest jest nieważny, jeśli upłynęła jego data ważności, został uszkodzony w sposób uniemożliwiający stwierdzenie jego wiarygodności, został wypełniony przez Konsumenta w sposób niezgodny z zasadami określonymi w punkcie 6 lub Konsument nie podpisał go w polu „Podpis posiadacza czeku”.

8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia czeku hotelowego Eurorest przez Konsumenta, duplikaty nie są wydawane. Za niewykorzystany czek hotelowy Konsumentowi nie przysługuje zwrot równowartości pieniężnej, ani żadnej innej.

Katalog Hoteli

9. Katalog Hoteli zawierający listę wszystkich Obiektów, które zobowiązane są do obsługi Konsumentów, znajduje się pod internetowym adresem www.programme-touristique.eu i zawiera m.in. następujące informacje o każdym Obiekcie:

9.1 Okresy, w których Obiekt przyjmuje Konsumentów;

9.2 Dzienną liczbę i rodzaj posiłków podawanych Konsumentom przez Obiekt;

9.3 Wysokość stawek obowiązujących Konsumentów w Obiekcie:

9.3.1 Dla Obiektów oferujących bezpłatne noclegi są to obowiązkowe stawki żywieniowe, które są stawkami dziennymi dla jednej dorosłej osoby i obejmują deklarowane przez Obiekt posiłki wraz ze standardową obsługą hotelową;

9.3.2 Dla Obiektów oferujących ulgowy pobyt z wyżywieniem są to stawki dzienne, które są stawkami dla jednej dorosłej osoby z uwzględnionym rabatem, obejmujące zakwaterowanie, deklarowane przez Obiekt posiłki i standardową obsługę hotelową.

Prawa i obowiązki Obiektów

10. Obiekty zobowiązane są do przyjmowania Konsumentów na warunkach niniejszego Regulaminu.

11. Obiekty zapewniają Konsumentom minimum 2 posiłki dziennie przez cały okres pobytu.

12. W przypadku braku wolnych miejsc w terminie proponowanym przez Konsumenta, także w wyznaczonym przez Obiekt okresie przyjmowania Konsumentów, Obiekty mają prawo odmówić przyjęcia rezerwacji.

13. Obiekty mogą odmówić obsługi Konsumenta lub ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Konsument nie dostosował się do zasad określonych w tym Regulaminie lub naruszył regulamin obowiązujący w Obiekcie.

Prawa i obowiązki Konsumenta

14. Konsument przed przybyciem do Obiektu, zobowiązany jest do bezpośredniego i samodzielnego skontaktowania się z wybranym Obiektem, dokonania rezerwacji i potwierdzenia aktualności stawek obowiązujących Konsumentów w Obiekcie.

15. Konsument zobowiązany jest do samodzielnego wyboru terminu i ustalenia długości pobytu w Obiekcie, a także do przekazania tych informacji personelowi Obiektu w momencie dokonywania rezerwacji.

16. Warunkiem obsługi Konsumenta przez Obiekt jest opłacenie przez Konsumenta stawek obowiązujących w Obiekcie w okresie pobytu Konsumenta. Stawki należy opłacić z góry, w ilości równej liczbie planowanych noclegów każdej osoby dorosłej. Stawki wymienione są w ofercie Obiektu w Katalogu Hoteli.

17. Konsument zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dojazdu do Obiektu i powrotu.

18. Konsument korzystający z dodatkowych płatnych usług oferowanych przez Obiekt, takich jak: obiekty sportowe, telefon, dostawki łóżka, parking itp., jest zobowiązany opłacać je zgodnie z cennikiem obowiązującym w Obiekcie, w terminach zgodnych z regulaminem Obiektu lub uzgodnionych indywidualnie z Obiektem.

Par. 5. Dostawa i opłaty za Certyfikat na bezpłatne zakwaterowanie

1. Certyfikat na bezpłatne zakwaterowanie dostarczany jest Uczestnikowi Programu pocztą na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu adresowym.

2. Organizator Programu dokłada wszelkich starań, aby Uczestnik Programu otrzymał Certyfikat niezwłocznie. Ze względu na to, że Europejski Program Rozwoju Turystyki Indywidualnej dostarcza Certyfikaty do Uczestników Programu za pośrednictwem zewnętrznych operatorów pocztowych, czas dostarczenia Certyfikatu zależny jest od procedur operatora pocztowego. Maksymalny czas dostarczenia Certyfikatu nie powinien być dłuższy niż 30 dni od daty poprawnego wypełnienia formularza adresowego przez Uczestnika Programu.

3. Wysokość Opłaty za Certyfikat na bezpłatne zakwaterowanie zależy od formy uiszczenia opłaty i wynosi od 48,50 zł do 59,50 zł. Opłata zawiera w sobie koszt dostawy i jest jedyną i ostateczną kwotą pokrywającą emisję i dostawę Certyfikatu, która jest pobierana od Uczestnika Programu. Uczestnik Programu samodzielnie wybiera dogodną dla siebie formę uiszczenia Opłaty.

4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmian wysokości Opłaty w przyszłości. Uczestnicy Programu pokrywają Opłatę w wysokości obowiązującej w momencie wypełnienia formularza adresowego.

Par. 6. Reklamacje i inne prawa Uczestników Programu

1. Jeżeli przesyłka od Organizatora Programu nie zawiera Certyfikatu lub Certyfikat dostarczony Uczestnikowi jest uszkodzony lub zawiera błędy, Uczestnik Programu zobowiązany jest odesłać otrzymaną przesyłkę na adres korespondencyjny Organizatora Programu. Koszty przesłania przesyłki do Organizatora Programu zostaną zwrócone Uczestnikowi.

2. W razie innych zastrzeżeń Uczestnika Programu co do otrzymania Certyfikatu, może on wnosić reklamacje na piśmie, na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres e-mail Biura Informacji Europejskiego Programu Rozwoju Turystyki Indywidualnej.

3. Reklamacja Uczestnika Programu podlega rozpoznaniu w terminie siedmiu dni od daty otrzymania przez Organizatora Programu przesyłki z reklamowanym Certyfikatem lub pisma zawierającego reklamację.

4. W razie uwzględnienia reklamacji, Organizator Programu prześle Uczestnikowi Programu nowy pełnowartościowy Certyfikat, a jeśli nie byłoby to możliwe, zwróci Uczestnikowi Programu wysokość uiszczonej przez niego opłaty.

5. Uczestnik, który wypełnił formularz adresowy na stronie internetowej EPRTI, może w terminie czternastu dni od daty otrzymania Certyfikatu na bezpłatne zakwaterowanie zrezygnować z Certyfikatu, przesyłając pisemne oświadczenie w tym przedmiocie na adres korespondencyjny Organizatora Programu. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.

6. W razie rezygnacji z Certyfikatu na bezpłatne zakwaterowanie po odebraniu go przez Uczestnika Programu lub po wysłaniu Certyfikatu do Uczestnika Programu przez Organizatora Programu, Uczestnik zobowiązany jest do odesłania na własny koszt przesyłki zawierającej Certyfikat na adres korespondencyjny Organizatora Programu, w terminie czternastu dni od daty odbioru przesyłki z Certyfikatem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

7. Jeżeli Uczestnik Programu rezygnujący z Certyfikatu na bezpłatne zakwaterowanie, na zasadach określonych niniejszym paragrafem, uiścił całość lub część opłaty za Certyfikat, pieniądze zostaną mu zwrócone niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora Programu przesyłki zawierającej odesłany przez Uczestnika Programu Certyfikat. Wybór formy w jakiej zostaną przekazane pieniądze do Uczestnika zależy wyłącznie do Organizatora Programu.

Par. 7. Organizator Europejskiego Programu Rozwoju Turystyki Indywidualnej i jego odpowiedzialność

1. Organizatorem Programu jest TLG Travel Group LLC z siedzibą w 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

2. Wszelka korespondencja do Europejskiego Programu Rozwoju Turystyki Indywidualnej i Organizatora Programu oraz reklamacje powinny być kierowane na adres: TLG Travel Group LLC, Skr. poczt. 2868, 50-458 Wrocław 52, Wrocław, Polska.

3. Organizator Programu nie jest organizatorem turystyki ani pośrednikiem turystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o usługach turystycznych (tekst jednolity publikowany w Dzienniku Ustaw z 2004 r. Nr 223 poz. 2268)”.

4. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za realizację czeku przez Uczestnika Programu w hotelu lub innym ośrodku.

5. Organizator Programu nie pośredniczy w żaden sposób w rezerwacji pobytu posiadacza Certyfikatu w wybranym przez niego hotelu lub innym ośrodku.

6. Organizator Programu ma prawo dokonać zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin jest dostępny zawsze na stronie internetowej EPRTI.

.

Co to jest kod certyfikatu?
Co to jest kod certyfikatu?
Kod certyfikatu to kod, który otrzymałeś po wypełnieniu ankiety oraz formularza adresowego. Kod ten również został przesłany Ci w wiadomości e-mail, potwierdzającej poprawne wypełnienie formularza adresowego. Ten sam kod możesz także znaleźć na otrzymanym pocztą certyfikacie.
Do czego służy kod certyfikatu?
Posługuj się kodem certyfikatu, aby logować się do serwisu w celu korzystania z katalogu hoteli, porad i wskazówek oraz innych informacji dla posiadacza certyfikatu.
Jak uzyskać kod certyfikatu?
Aby uzyskać kod certyfikatu, musisz już posiadać kod przydziału.
Zapoznaj się z Regulaminem Europejskiego Programu Rozwoju Turystyki Indywidualnej
Regulamin Europejskiego Programu Rozwoju Turystyki Indywidualnej
Par. 1. Warunki uczestnictwa w Europejskim Programie Rozwoju Turystyki Indywidualnej

1. Celem Europejskiego Programu Rozwoju Turystyki Indywidualnej (EPRTI) jest wspieranie rozwoju branży turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich jednostek zakwaterowania, czyli pensjonatów i mniejszych hoteli w całej Europie, przez stymulację indywidualnego wypoczynku.

2. Europejski Program Rozwoju Turystyki Indywidualnej organizuje cykliczne Edycje, których zadaniem jest rozdysponowanie między Uczestnikami Programu Certyfikatów na bezpłatne zakwaterowanie w hotelach i innych obiektach turystycznych, zamieszczonych w Katalogu Hoteli, na zasadach określonych tym Regulaminem.

3. Warunkiem uczestnictwa w Edycji EPRTI jest:
a) akceptacja tego Regulaminu,
b) posiadanie ważnego Przydziału na zakwaterowanie,
c) zarejestrowanie Kodu Przydziału na stronach internetowych EPRTI,
d) wypełnienie ankiety na stronach internetowych EPRTI,
e) podanie poprawnego adresu dostarczenia Certyfikatu na bezpłatne zakwaterowanie.

4. W Edycjach EPRTI mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

Par. 2. Zasady przyznawania Przydziałów na zakwaterowanie

1. Osoby, które dostają zaproszenie do wzięcia udziału w Europejskim Programie Rozwoju Turystyki Indywidualnej, otrzymują Przydziały na zakwaterowanie (Przydziały) wraz z Kodami Przydziału i informacją o terminie ważności Przydziału.

2. Kod Przydziału służy do identyfikacji Uczestnika Programu w systemie informatycznym EPRTI, potwierdza jego prawo do uczestnictwa w Programie i umożliwia pozyskanie Certyfikatu.

3. Kod Przydziału jest ważny terminowo i składa się z dużych liter, cyfr i znaku myślnika (-) oddzielającego człony Kodu.

4. Uczestnik Programu jest zobowiązany do zarejestrowania Kodu Przydziału przed upływem terminu jego ważności na stronie internetowej Europejskiego Programu Rozwoju Turystyki Indywidualnej. Zarejestrowanie Kodu Przydziału jest równoznaczne z zalogowaniem się Uczestnika Programu do systemu informatycznego EPRTI.

5. Po upływie daty ważności Przydziału, w przypadku niespełnienia warunków opisanych w Par. 1., następuje automatyczne anulowanie Przydziału na zakwaterowanie, a Przydział może zostać przyznany kolejnemu Uczestnikowi Programu.

6. Uzyskanie Przydziału przez osoby nie objęte Programem lub odnowienie wygasłego Przydziału na zakwaterowanie przez Uczestnika Programu, który Przydziału nie wykorzystał, jest możliwe odpłatnie, pod warunkiem, że są jeszcze wolne Przydziały w Puli bieżącej Edycji EPRTI.

Par. 3. Zasady dystrybucji Certyfikatów na bezpłatne zakwaterowanie

1. Po dokonaniu rejestracji Kodu Przydziału Uczestnik Programu informowany jest o dostępności Certyfikatów na bezpłatne zakwaterowanie z Puli Certyfikatów przeznaczonych do rozdysponowania pomiędzy Uczestnikami Programu. Jeżeli w Puli Certyfikatów pozostają wolne Certyfikaty, Uczestnik Programu otrzymuje gwarancję rezerwacji Certyfikatu na bezpłatne zakwaterowanie.

2. Rezerwacja Certyfikatu oznacza, że w ciągu 15 minut od zalogowania się do systemu informatycznego EPRTI Certyfikat nie zostanie przyznany innej osobie rejestrującej w danym czasie Kod Przydziału. Oznacza to gwarancję otrzymania Certyfikatu na bezpłatne zakwaterowanie po spełnieniu warunków opisanych w Par. 1. i pozostałych warunków opisanych w tym Regulaminie.

3. Po poprawnym wypełnieniu formularza adresowego na stronie internetowej EPRTI, niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni od daty jego wypełnienia, zostanie wygenerowany indywidualny Certyfikat na bezpłatne zakwaterowanie i przesłany do Uczestnika Programu.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w formularzu adresowym. W razie podania danych innej osoby, Uczestnik jest zobowiązany zrekompensować Organizatorowi Programu koszty, jakie Organizator poniósł w związku z wygenerowaniem Certyfikatu i przesłaniem go innej osobie oraz w związku z roszczeniami, z jakimi ta osoba wystąpiła względem Organizatora.

5. Europejski Program Rozwoju Turystyki Indywidualnej zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru dostawcy Certyfikatów na bezpłatne zakwaterowanie – dokumentów uprawniających posiadaczy do nie płacenia za noclegi w wybranej grupie hoteli i innych obiektów turystycznych. W bieżącej Edycji EPRTI Certyfikatami na bezpłatne zakwaterowanie są czeki hotelowe Eurorest.

Par. 4. Zasady wypełniania i realizacji czeków hotelowych Eurorest w hotelach
Czek hotelowy Eurorest

1. Czek hotelowy Eurorest jest dokumentem imiennym, uprawniającym maksymalnie dwie osoby do skorzystania z darmowych noclegów lub ulgowego pobytu z wyżywieniem w Obiektach zamieszczonych w Katalogu Hoteli.

2. Maksymalna liczba bezpłatnych noclegów lub dni ulgowego pobytu z wyżywieniem, do których upoważnia czek hotelowy Eurorest, wymieniona jest na blankiecie czeku w polu "Liczba noclegów".

3. Czeki hotelowe Eurorest można łączyć i tym samym przedłużać pobyt.

4. Czek hotelowy Eurorest jest ważny od momentu wystawienia do daty zapisanej na czeku w polu „Data ważności”, która nie może zostać przedłużona. Pobyt w Obiekcie powinien zakończyć się najpóźniej ostatniego dnia daty ważności czeku hotelowego.

5. Posiadacz czeku hotelowego Eurorest, zwany dalej Konsumentem, może wykorzystać czek hotelowy tylko jeden raz i tylko w jednym, samodzielnie wybranym Obiekcie. Obiekt zobowiązany jest do zatrzymania czeku hotelowego w momencie przybycia Konsumenta.

6. Czek hotelowy Eurorest jest opatrzony stanowiącym zabezpieczenie metalicznym ornamentem i zawiera komputerowo wypełnione pola: Nr czeku, Data ważności, Liczba noclegów. Konsument wypełnia samodzielnie, długopisem, drukowanymi literami pola: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania. Zobowiązany jest także do podpisania czeku w polu „Podpis posiadacza czeku”.

7. Czek hotelowy Eurorest jest nieważny, jeśli upłynęła jego data ważności, został uszkodzony w sposób uniemożliwiający stwierdzenie jego wiarygodności, został wypełniony przez Konsumenta w sposób niezgodny z zasadami określonymi w punkcie 6 lub Konsument nie podpisał go w polu „Podpis posiadacza czeku”.

8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia czeku hotelowego Eurorest przez Konsumenta, duplikaty nie są wydawane. Za niewykorzystany czek hotelowy Konsumentowi nie przysługuje zwrot równowartości pieniężnej, ani żadnej innej.

Katalog Hoteli

9. Katalog Hoteli zawierający listę wszystkich Obiektów, które zobowiązane są do obsługi Konsumentów, znajduje się pod internetowym adresem www.programme-touristique.eu i zawiera m.in. następujące informacje o każdym Obiekcie:

9.1 Okresy, w których Obiekt przyjmuje Konsumentów;

9.2 Dzienną liczbę i rodzaj posiłków podawanych Konsumentom przez Obiekt;

9.3 Wysokość stawek obowiązujących Konsumentów w Obiekcie:

9.3.1 Dla Obiektów oferujących bezpłatne noclegi są to obowiązkowe stawki żywieniowe, które są stawkami dziennymi dla jednej dorosłej osoby i obejmują deklarowane przez Obiekt posiłki wraz ze standardową obsługą hotelową;

9.3.2 Dla Obiektów oferujących ulgowy pobyt z wyżywieniem są to stawki dzienne, które są stawkami dla jednej dorosłej osoby z uwzględnionym rabatem, obejmujące zakwaterowanie, deklarowane przez Obiekt posiłki i standardową obsługę hotelową.

Prawa i obowiązki Obiektów

10. Obiekty zobowiązane są do przyjmowania Konsumentów na warunkach niniejszego Regulaminu.

11. Obiekty zapewniają Konsumentom minimum 2 posiłki dziennie przez cały okres pobytu.

12. W przypadku braku wolnych miejsc w terminie proponowanym przez Konsumenta, także w wyznaczonym przez Obiekt okresie przyjmowania Konsumentów, Obiekty mają prawo odmówić przyjęcia rezerwacji.

13. Obiekty mogą odmówić obsługi Konsumenta lub ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Konsument nie dostosował się do zasad określonych w tym Regulaminie lub naruszył regulamin obowiązujący w Obiekcie.

Prawa i obowiązki Konsumenta

14. Konsument przed przybyciem do Obiektu, zobowiązany jest do bezpośredniego i samodzielnego skontaktowania się z wybranym Obiektem, dokonania rezerwacji i potwierdzenia aktualności stawek obowiązujących Konsumentów w Obiekcie.

15. Konsument zobowiązany jest do samodzielnego wyboru terminu i ustalenia długości pobytu w Obiekcie, a także do przekazania tych informacji personelowi Obiektu w momencie dokonywania rezerwacji.

16. Warunkiem obsługi Konsumenta przez Obiekt jest opłacenie przez Konsumenta stawek obowiązujących w Obiekcie w okresie pobytu Konsumenta. Stawki należy opłacić z góry, w ilości równej liczbie planowanych noclegów każdej osoby dorosłej. Stawki wymienione są w ofercie Obiektu w Katalogu Hoteli.

17. Konsument zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dojazdu do Obiektu i powrotu.

18. Konsument korzystający z dodatkowych płatnych usług oferowanych przez Obiekt, takich jak: obiekty sportowe, telefon, dostawki łóżka, parking itp., jest zobowiązany opłacać je zgodnie z cennikiem obowiązującym w Obiekcie, w terminach zgodnych z regulaminem Obiektu lub uzgodnionych indywidualnie z Obiektem.

Par. 5. Dostawa i opłaty za Certyfikat na bezpłatne zakwaterowanie

1. Certyfikat na bezpłatne zakwaterowanie dostarczany jest Uczestnikowi Programu pocztą na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu adresowym.

2. Organizator Programu dokłada wszelkich starań, aby Uczestnik Programu otrzymał Certyfikat niezwłocznie. Ze względu na to, że Europejski Program Rozwoju Turystyki Indywidualnej dostarcza Certyfikaty do Uczestników Programu za pośrednictwem zewnętrznych operatorów pocztowych, czas dostarczenia Certyfikatu zależny jest od procedur operatora pocztowego. Maksymalny czas dostarczenia Certyfikatu nie powinien być dłuższy niż 30 dni od daty poprawnego wypełnienia formularza adresowego przez Uczestnika Programu.

3. Wysokość Opłaty za Certyfikat na bezpłatne zakwaterowanie zależy od formy uiszczenia opłaty i wynosi od 48,50 zł do 59,50 zł. Opłata zawiera w sobie koszt dostawy i jest jedyną i ostateczną kwotą pokrywającą emisję i dostawę Certyfikatu, która jest pobierana od Uczestnika Programu. Uczestnik Programu samodzielnie wybiera dogodną dla siebie formę uiszczenia Opłaty.

4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmian wysokości Opłaty w przyszłości. Uczestnicy Programu pokrywają Opłatę w wysokości obowiązującej w momencie wypełnienia formularza adresowego.

Par. 6. Reklamacje i inne prawa Uczestników Programu

1. Jeżeli przesyłka od Organizatora Programu nie zawiera Certyfikatu lub Certyfikat dostarczony Uczestnikowi jest uszkodzony lub zawiera błędy, Uczestnik Programu zobowiązany jest odesłać otrzymaną przesyłkę na adres korespondencyjny Organizatora Programu. Koszty przesłania przesyłki do Organizatora Programu zostaną zwrócone Uczestnikowi.

2. W razie innych zastrzeżeń Uczestnika Programu co do otrzymania Certyfikatu, może on wnosić reklamacje na piśmie, na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres e-mail Biura Informacji Europejskiego Programu Rozwoju Turystyki Indywidualnej.

3. Reklamacja Uczestnika Programu podlega rozpoznaniu w terminie siedmiu dni od daty otrzymania przez Organizatora Programu przesyłki z reklamowanym Certyfikatem lub pisma zawierającego reklamację.

4. W razie uwzględnienia reklamacji, Organizator Programu prześle Uczestnikowi Programu nowy pełnowartościowy Certyfikat, a jeśli nie byłoby to możliwe, zwróci Uczestnikowi Programu wysokość uiszczonej przez niego opłaty.

5. Uczestnik, który wypełnił formularz adresowy na stronie internetowej EPRTI, może w terminie czternastu dni od daty otrzymania Certyfikatu na bezpłatne zakwaterowanie zrezygnować z Certyfikatu, przesyłając pisemne oświadczenie w tym przedmiocie na adres korespondencyjny Organizatora Programu. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.

6. W razie rezygnacji z Certyfikatu na bezpłatne zakwaterowanie po odebraniu go przez Uczestnika Programu lub po wysłaniu Certyfikatu do Uczestnika Programu przez Organizatora Programu, Uczestnik zobowiązany jest do odesłania na własny koszt przesyłki zawierającej Certyfikat na adres korespondencyjny Organizatora Programu, w terminie czternastu dni od daty odbioru przesyłki z Certyfikatem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

7. Jeżeli Uczestnik Programu rezygnujący z Certyfikatu na bezpłatne zakwaterowanie, na zasadach określonych niniejszym paragrafem, uiścił całość lub część opłaty za Certyfikat, pieniądze zostaną mu zwrócone niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora Programu przesyłki zawierającej odesłany przez Uczestnika Programu Certyfikat. Wybór formy w jakiej zostaną przekazane pieniądze do Uczestnika zależy wyłącznie do Organizatora Programu.

Par. 7. Organizator Europejskiego Programu Rozwoju Turystyki Indywidualnej i jego odpowiedzialność

1. Organizatorem Programu jest TLG Travel Group LLC z siedzibą w 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

2. Wszelka korespondencja do Europejskiego Programu Rozwoju Turystyki Indywidualnej i Organizatora Programu oraz reklamacje powinny być kierowane na adres: TLG Travel Group LLC, Skr. poczt. 2868, 50-458 Wrocław 52, Wrocław, Polska.

3. Organizator Programu nie jest organizatorem turystyki ani pośrednikiem turystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o usługach turystycznych (tekst jednolity publikowany w Dzienniku Ustaw z 2004 r. Nr 223 poz. 2268)”.

4. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za realizację czeku przez Uczestnika Programu w hotelu lub innym ośrodku.

5. Organizator Programu nie pośredniczy w żaden sposób w rezerwacji pobytu posiadacza Certyfikatu w wybranym przez niego hotelu lub innym ośrodku.

6. Organizator Programu ma prawo dokonać zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin jest dostępny zawsze na stronie internetowej EPRTI.

.

Co to jest katalog hoteli?
Co to jest katalog hoteli?
Katalog hoteli to lista wszystkich Obiektów - hoteli i pensjonatów, które zobowiązane są do obsługi Konsumentów z czekiem hotelowym Eurorest.
Do czego służy katalog hoteli?
Używając mapki lub wyszukiwarki w katalogu można zapoznać się z ofertą obiektów w interesującym nas kraju i jego regionie. Dostępne jest również wyszukiwanie hoteli według nazw miast.
Zapoznaj się z katalogiem hoteli.